Me minnar om:

Viktige datoar: 20. april: frist for å setja borna opp på ferie. 29. april: kafé i barnehagen kl. 14.00. 09. juni: sommarfest kl. 14.00. 14. juni: fotografering.