Kråkebollo

Me har valgt å samla 4 og 5 åringane på denne avdelinga. Me er 3 vaksne og 17 born som har det veldig kjekt saman. Det er viktig for oss at alle borna får gjera noko dei likar i barnehagen. Me prøver difor å ha eit allsidig og variert tilbod. I løpet av ei veke er me innom mange aktivitetar, men det viktigaste av alt er at me har tid og rom for leik.