Søk barnehageplass

Søknadskjema finn de inne på Stord kommune si nettside. Du kan søkja barnehageplass heile året. Me har eit hovudopptak på våren, der fristen er 01.03 for å verta med på opptaket. Me tek inn nye born gjennom heile året dersom det vert ledige plassar.