Litt om Naustvågen barnehage

Barnehagen vår vart starta 01.08.2000, og den ligg like ved Aker Solutions, i område kalla Naustvågen. Difor vart det naturleg at "Naustvågen" vart navnet på barnehagen vår.

Me har tre avdelingar og i løpet av hausten vert me 54 born tilsaman i systemet. Me er 15 vaksne som tek oss godt av borna.

Uteområdet er stort og spanande for alle, og det er alltid mykje å finna på både for store og små.

Me har og vår eigen "rubbhall" som me kallar Skattebu!!! Den ligg 50 meter frå området vårt og er ein flott stad å vera.

Nede i stranda Naustvågen har me eigen båt som me nyttar når me skal fiska, setja teiner eller berre øva oss på å ro. Båten vår kallar me "Reko".

Me er kreative vaksne, og det er alltid noko me har lyst til å forandra, så me prøver gjerne ut nye ting.

De som føresette/foreldre betaler kr. 250.- pr. mnd. Då får barnet to måltider (frukost og lunsj), frukt og drikke i barnehagen.