Me minnar om:

Treng du barnehageplass til hausten? Me har ledig plass:) Søknadsskjema finn du på nettsida til Stord kommune. Me minnar om at fristen for å gje melding om ferie for 2021 er 20.04.