Kråkebollo

Me har valgt å samla dei eldste borna på denne avdelinga. Det er fleire årsakar til det, me vil gjerne at det siste året i barnehagen skal vera spesielt og minnerikt for borna. Då er det eit flott utgangspunkt at borna er jamne i alder. Me er 3 vaksne og 15 born som har det veldig kjekt saman. Det er viktig for oss at alle borna får gjera noko dei likar i barnehagen. Me prøver difor å ha eit allsidig og variert tilbod. I løpet av ei veke er me innom mange aktivitetar, men det viktigaste av alt er at me har tid og rom for leik.