Me minnar om:

Fredag 27.09 er det planleggingsdag i barnehagen. Barnehagen er då stengt.