Me minnar om:

Me minner om å gje barnehagen melding om barnet ditt skal ha påske fri innan 01.04.2019.