Me minnar om:

Det vert dugnad i små grupper torsdag 15.10. Gje melding til din avdeling om du kan/ikkje kan koma. Me er på gult nivå og vil framleis arbeida i kohortar.