Me minnar om:

Me minner om å gje barnehagen melding om barnet ditt skal ha sommarferie innan 20.04.2019.